Conference, training and consulting services Expo
for medium and large organizations.
Warsaw, Lazarski University, October 1, 2019
PL
EN
3 reasons why it is worth taking part in
Review of solutions
Trends and novelties
Research and science
Presentation of training and consulting services that improve the functioning of organizations. Direct personal customer-exhibitor contact at the stand. Opportunity to participate in an offer sampling workshop. Occasion to meet trainers and consultants in action
Global and local trends in business continuity, culture and human working environment. Perspective of people responsible for the functioning of organizations. Opportunity to network and build relationships during discussion panels, lectures and workshops.
Insight into scientific publications and research projects on the functioning of organizations. Opportunity to advance knowledge of global education. Opportunity to establish cooperation in research and development
Conference topics – our Speakers
Senior management, experts from Poland and abroad will share their knowledge and experience in discussion panels, lectures and workshops.
See agenda of the event
Simon Ashby, Ph.D.
Professor of Financial Services Vlerick Business School, Belgium
Tomasz Dzida
Social Entrepreneur, Vision Seed CCM, United Kingdom
Ewa Hartman, Ph.D.
Director of studies "Neuro-leadership", Łazarski University
Sandra Zenka
Trainer, coach, financier
Paweł Korneta
CEO, Masovia Development Institute
Marek Jankowski
Podcast
MalaWielkaFirma.pl
Agnieszka Żarecka
Data protection officer,
business trainer
prof. Heikki Hiilamo
Social Policy,
University of Helsinki
Jacek Kopeć
Independent consultant,
doctor, trainer, coach
Agnieszka Politańska
HR Director,
Member of the Board at ASTOR
Agata Piątek - Michalak
HR advisor, trainer
Efektywny HR
Anna Bartosińska
HR advisor, trainer, coach
Efektywny HR
Iwona Szybka
Founder & Managing Director Business Consulting (search & selection)

Roman Iwasieczko
Trainer, coach,
HR Business Partner, VR Training
Paweł Kopijer
Expert in the effectiveness
of development processes
Daniel Binda
Owner Ribes Doradztwo,
trainer, consultant, conciliator
Iwona Kunach
Business coach, trainer
Justyna Lichtarska
Career and leadership coach
Andrzej Koniuk
Finance Interim Manager, trainer
Radek Czahajda
Trainer, scientist, speaker, author
Marta Dębowiec
Trainer, coach, conciliator
Klaudia Skonieczna
Business coach, HRD BP standard trainer
Błażej Gałkowski, Ph.D.
Co-founder Imprint Media
Agata Bogusiak
President of the Polish Society for Training & Development
Joanna Telus, Ph.D.
Sociologist, trainer, consultant
Luiza Woźniak
CEO Perfect Ideas
Małgorzata Kusyk
Project manager, transformations, agile
Tomasz Ziajka
Co-owner/gerant www.nettom.com
Piotr Nowosielski
CEO, Just Join It
Grzegorz Bończak
Founder & CEO Media Art Group
PM Coach,
Mindsonar consultant
Jan Krzysztof Fedorowicz
Business trainer, certified HRD BP standard trainer
Michał Gałązka
Zbigniew Hamanowicz
Member of the Project team, PPT PKS Gdańsk-Oliwa SA
Aleksandra Kieszek
HR Director, Fresenius Kabi

Joanna Skałuba
CEO, CSR Res Severa Fundation
Emil Andryszczyk
Director of the Strategy, Projects and Organization Department, Bank Ochrony Środowiska S.A.

Patrycja Matusik
Leadership Trainer,
Business / Life Coach
Anna Baczyńska
Trainer, psychologist

Renata Imbierowicz
Trainer , life coach
Aldona Kłobska
Trainer, coach, consultant
Workshop agenda
At HRD Expo 2019 you can take part in an exhibitors' offer sampling workshop. You will experience services and get to meet a coach, trainer and consultant in action.
To be agreed with exhibitors by August 31, 2019
Board
(expectations of stakeholders, supervisory board and management board)
Business
(expectations of sales division)
HR
(expectations of HR division)
Operations & IT
(expectations of operations & technology division)
Funds
(expectations of finance and risk division)
Audit
(expectations of internal and external audit functions)
Community
(environment and
social responsibility)
Science
& Education
(science and global
education)
Agata Bogusiak
President of the Polish Society for Training & Development - PSTD
President of the Polish Society for Training & Development - PSTD On behalf of the PSTD and on my own behalf I invite you to take part in this unique event. It will be a perfect opportunity to meet representatives of the training industry and the HRD market.

This year's HRD Innovations formula will allow participants to learn about novelties in the personal development and consulting services industry and to access interesting subject matter sessions.

We dedicate HRD Innovations Expo to everyone who is looking for effective solutions and for whom development of organisation means development of employees.

I encourage you to meet us on October 1 to foster organizational progress, efficient diagnosis of potentials and intensification of development activities. Let's talk about ideas, troubles and - above all – about interesting solutions that, I hope, will improve your processes.
Tickets for the event
HRD Expo 2019
Expo
15 PLN
 • Gives access to the Expo area
Buy ticket
HRD Expo 2019 Conference
Customize your agenda
534 PLN
 • Gives access to the Expo area
 • Registration for workshops, discussion panels or lectures without additional cost
 • Access to 10 registered discussion panels and lectures for one year without additional cost
Buy ticket
Exhibitors
Are you looking for an opportunity to reach medium and large organisations with your training and consulting offer?
Contact us for details.
Become an exhibitor at the HRD Innovations & Expo 2019
Fill out a contact form below and we will be in touch.
It's totally free
Partners of the event
System partners
Media patrons
Contact
On behalf of the PSTD, the HRD Innovations & Expo 2019 event is organised by EI Polska sp. z o. o.
Address: EI Polska Sp. z o.o.
street Żubrów 68
43-215 Jankowice
NIP: 638-182-24-16
KRS: 0000672401
Ask a question
Cooperation with Exhibitors,
partners and group tickets
Marian Wargacki
+ 48 504 20 00 20
Cooperation with members and sympathisers of PSTD.
Agata Bogusiak
Supporting Partners:
Polityka Prywatności
1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: http://www.hrexpo.pl/
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: EI Polska sp z o.o ul. Żubrów 68 43-215 Jankowice
 3. Adres kontaktowy poc zty elektronicznej operatora: hrexpo@ei-spoco.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Realizacja zamówionych usług
  • Windykacja należności
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka").
2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: "nie znam dzisiaj" (Basia)
4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
 6. Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych
8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Urządzenia mobilne:

 1. Android
 2. Safari (iOS)
 3. Windows Phone
Made on
Tilda